วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

Open AG โครงการ สร้างตู้ปลูกผัก IoT แบบ Open Source


Open AG โครงการ สร้างตู้ปลูกผัก IoT  แบบ Open Source
ที่มา
MIT Media Lab สร้างความคิดริเริ่ม ที่จะพัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร สร้างผลผลิตที่ทำให้ผู้คนสุขภาพที่ดี และมีการส่วนรวมในการพัฒนาระบบการเกษตรให้มากขึ้น
Open AG คือ การสร้างเครื่องมือ และ แพลตฟอร์ม ที่จะมาทำงานร่วมกัน ในรูปแบบ Open Source ทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมหารใช้เทคโนโลยีด้านอาหาร ให้มีความปลอดภัย เปิดเผยข้อมูล สร้างเครือข่ายการศึกษา และส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ 
เราหวังว่า จะขจัดอุปสรรคของการผลิตอาหาร มาสู่บุุคคลทั่วไปได้

ขั้นตอนการทำงานของ Open AG 

เริ่มต้นด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมการเกษตร เราเรียกว่า Food Computer จะถูกตั้งค่าเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม และควบคุมได้ เราจะสามารถแก้ไข ทดลอง เพื่อค้นหาสูตรการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบสำหรับพืชแต่ละชนิดได้ ผู้ใช้สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน พวกเขาจะทดลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาของการเจริญเติบโตของพืช รสชาติ หรือสารอาหาร ของพืช ผัก ต่างๆได้ และควบคุมการใช้พลังงาน และน้ำ ให้เหมาะกับพืช ผัก แต่ละชนิด

แพลตฟอร์มของเราใช้แบบ Open Source ช่วยให้ผู้ใช้ มีส่วนร่วมในการติดตามข้อมูลและการค้นหาวิธีใหม่ๆ เพื่อให้ได้สูตรสำหรับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลที่ได้ก็สามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วโลก

เราตั้งใจที่จะให้ผู้คน ลดปัญหาการขนส่งอาหารด้วยระยะที่ไกลๆ และช่วยให้เกษตรกรปลูก พืช ผัก ในท้องถิ่นของตนเอง เน้นสร้างอาหารให้กับชุมชนของตนเอง ทำให้ ผู้คนในเมืองสามารถปลูกพืช ผักที่ดีต่อสุขภาพได้ ลดสารพิษ และสร้างอาหารให้สำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นของแต่ละพื้นที่ได้

ในการสร้างเครือข่ายเปิดแบบนี้ OpenAG ยังจะสร้างชุมชนการเพาะปลูกขนาดเล็กที่สุด ที่จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกระดับโลก เมื่อมีการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเปิดเผย การเกษตรควบคุมสภาพแวดล้อมที่จะให้พืช ผัก มีคุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติอร่อย โดยสามารถที่ปลูกในท้องถิ่นที่ใดก็ได้ในโลก วันหนึ่งมันอาจจะใช้ในการปลูกอาหารบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ! OpenAG คือ การรากฐานและร่วมกัน ที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้
ชุด KIT ประกอบเอง ( coming soon )

ชุดประกอบสำเร็จ  ( coming soon )

ติดต่อ  อดุลย์ นันทะแก้ว 081-6452400
LINE : adunfong
FaceBook : https://www.facebook.com/adun.nantakaew

http://softpowergroup.net